Cập nhật tới hệ thống xếp trận


Hệ thống nhóm kỹ năng trong chế độ tranh đấu hiện đang được hiệu chỉnh lại.

Thường khi chúng tôi đẩy cập nhật lên hệ thống xếp trận của CS:GO, các điểm điều chỉnh thường nhỏ tới mức chúng tôi không thấy đáng phải thêm vào ghi chú cập nhật. Tuy vậy, hôm nay là ngoại lệ – cập nhật này sẽ ảnh hưởng tới tất cả người chơi – nên sẽ cần một chút giải thích.

Khi khởi động CS:GO lên, bạn sẽ để ý thấy rằng nhóm kỹ năng của bạn không được hiển thị – bạn cần phải thắng thêm một trận nữa để nhóm kỹ năng cá nhân được hiển thị trở lại. Phần đông các bạn sẽ để ý thấy có thay đổi ngay lập tức tới nhóm kỹ năng của bản thân, trong khi số ít sẽ nhận ra rằng mình đang yên vị sẵn ở đúng chỗ rồi.

Thế nên hãy nhảy ngay vào chơi một hai trận, hoặc chơi đến khi nào thắng một trận cũng được!

Nhân thể đang tiện, cho những ai còn quan tâm: Đây đã là tuần cuối để bạn mua hình dán Antwerp 2022 – chúng sẽ còn yên vị trên kệ hàng đến ngày 8 tháng 8.