Ghi chú cập nhật cho ngày 13/9/2022

[ GÓI ÂM THANH ]
– Thêm gói âm thanh 花脸 (Hoa Liễm) và gói âm thanh StatTrak™ 花脸 (Hoa Liễm), có thể mua ngay trong cửa hàng.