Ghi chú cập nhật cho ngày 27/9/2022

[ BẢN ĐỒ ]
Anubis
– Thêm khối clipping cho lựu đạn tại giữa cầu để tránh lựu đạn bị mắc kẹt.
– Sửa cách hoạt động của lựu đạn tại cầu thang cống thoát nước.
– Sửa lỗi boost gần kênh đào.
– Thêm thuộc tính va chạm cho mấy khối đá lớn nằm phía trên kênh đào.
– Cải thiện về clipping và đồ họa (Cảm ơn Joaokaka1998!).