Ghi chú cập nhật cho ngày 26/10/2022

[RIO 2022]
– Nhiều thay đổi với hình dán đội tuyển và người chơi nhằm để rõ ràng, dễ đọc.
– Ra mắt hai bộ thùng chứa đồ Rio 2022 được mở bán trong thời gian giới hạn:
— Thùng chứa đồ Rio 2022 với hình dán mang lại 145 hình dán giấy trọn bộ chữ ký tuyển thủ và tổ chức từ bộ sưu tập Rio 2022
— Thùng chứa đồ Rio 2022 với hình dán kim tuyến mang lại 145 hình dán kim tuyến trọn bộ chữ ký tuyển thủ và tổ chức từ bộ sưu tập Rio 2022
— Bạn có thể di chuyển vật phẩm khác từ kho đồ vào các thùng chứa đồ này, hoặc đem bất kỳ vật phẩm nào từ thùng ra kho đồ.

[THÙNG CHỨA ĐỒ]
– Cải thiện giao diện người dùng khi lấy, bỏ và kiểm tra vật phẩm trong thùng chứa.
– Giờ có thể xóa các thùng chứa rỗng khỏi kho đồ nếu muốn.

[BẢN ĐỒ]
Ancient
– Loại bỏ vài vị trí boost bị lợi dụng
– Sửa một số lỗi đồ họa vặt vãnh