Anu Map Who Bis

Cập nhật hôm nay đem đến một số điều chỉnh tới nhóm bản đồ thường trực cũng như các loại vũ khí.


Để mở đầu, chúng tôi đã triển khai một số thay đổi tới nhóm bản đồ thường trực, điều sẽ quyết định bản đồ nào sẽ được đem ra thi đấu trong giải Major Paris 2023.

Với vinh dự được thế chỗ cho Dust II, Anubis đã được đưa vào nhóm bản đồ thường trực. Dù vậy, cả hai bản đồ này vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện trong các chế độ đơn giản, tử chiến và tranh hạng.

Ngoài ra, một số thay đổi về vũ khí các loại đã được chúng tôi thực hiện. Khẩu AWP giờ chỉ còn đúng 5 viên đạn trong mỗi băng (nên cố mà bắn cho chuẩn!), và khẩu M4A1-S giờ sẽ gây ra ít sát thương hơn ở cự ly tầm xa.

Hãy thử qua những thay đổi này và cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn!

Và cảm ơn vì cái đầu đề bài viết nhé, Ryan (@Schaffurr)!