Ghi chú cập nhật cho ngày 18/11/2022

[ BẢN ĐỒ ]
– Anubis đã được thêm vào nhóm bản đồ thường trực.
– Dust 2 đã bị loại khỏi nhóm bản đồ thường trực.

[ LỐI CHƠI ]
– Giảm số đạn trong mỗi băng đạn AWP, từ 10 viên xuống 5 viên.
– Giảm trị số tầm bắn của M4A1-S từ 0.99 xuống 0.94.