Hân hạnh phục vụ


Hàng họ đầy đủ và sẵn sàng chiến rồi chứ? Huy chương phục vụ 2023 đã sẵn sàng để bạn rinh về, lần này với một thiết kế hoàn toàn mới!

Thu thập điểm kinh nghiệm bằng cách tham gia các chế độ chơi chính thức và lên hạng cho hồ sơ CS:GO của bạn. Khi đạt hạng Tướng toàn cầu (Hạng 40), bạn sẽ có lựa chọn để đặt hạng hồ sơ về mốc bắt đầu và nhận (hoặc nâng cấp) một huy chương phục vụ 2023. Huy chương phục vụ là một vật phẩm trưng bày đặt cạnh ảnh đại diện của bạn.

Cập nhật này cũng mang đến hai bản đồ mới trong chế độ Wingman: Boyard và Chalice. Mỗi bản đồ là một hướng tiếp cận lối chơi khác biệt trong chế độ Wingman, với những pha giao đấu tầm gần nhịp độ nhanh trong Boyard và đối đầu tầm xa trong Chalice.

Nhảy ngay vào một trận ở chế độ Wingman để xem có gì hot, cũng như kiếm thêm điểm XP nào!