Ghi chú cập nhật cho ngày 13/12/2022

[ RIO 2022 ]
– Giảm giá 75% cho các gói hình dán.

[ KHÁC ]
– Thêm huy chương phục vụ 2023, thưởng cho thành tích phục vụ nổi bật trong năm 2023 kể từ 1/1/2023 (theo giờ GMT).
– Sửa lỗi bom xăng và lựu đạn lửa kích hoạt trên không trung khi băng qua khu vực skybox.
– Sửa lỗi làm một vài nút gán màn hình nạp không được xử lý đúng cách.

[ BẢN ĐỒ ]
– Boyard và Chalice được thêm vào chế độ Wingman trên các máy chủ chính thức.
– Blagai, Cascade, và Breach đã được gỡ bỏ khỏi hệ thống xếp trận chính thức.

Ember
– Thu đã qua khỏi đất Ember.