Ghi chú cập nhật cho ngày 2/2/2023

[BẢN ĐỒ]

Boyard
– Điều chỉnh khối clip để loại bỏ vị trí chồng người lên trên nóc mái vòm (Cảm ơn Lazavelli)
– Khép khe hở pixel tại cạnh cầu thang
– Hạ vài cái lan can lơ lửng xuống đất

Chalice
– Làm lại các thành phần mỹ quan
– Cập nhật ánh sáng
– Cập nhật clipping
– Làm các song sắt thưa ra ở khu A
– Thêm tên gọi các vị trí
– Cải thiện các khối giới hạn dựng hình của bản đồ để tăng hiệu suất xử lý đồ họa

Anubis
– Sửa lỗi hồi quy trong tối ưu bản đồ