Hòm, nhộng, gói, ôi chao!

Hôm nay chúng tôi rất hào hứng phát hành hòm Revolution, bao gồm 17 thiết kế vũ khí từ họa sĩ cộng đồng, kèm theo bộ găng tay từ hòm Clutch làm đặc phẩm hàng hiếm.

Chúng tôi cũng phát hành gói hình dán Espionage, với 21 hình dán độc đáo đến từ các họa sĩ Steam Workshop.

Và cuối cùng, chúng tôi cũng sẽ phát hành gói âm thanh ULTIMATE của Denzel Curry, tuyển tập các bài hát nổi bật của Denzel như “Walkin”, “ULTIMATE” và nhiều nữa từ album “Melt My Eyez See Your Future” phát hành năm 2022.

Bạn đã có thể mua cả ba sản phẩm trong trò chơi!