Ghi chú cập nhật cho ngày 15/2/2023

[HÒM REVOLUTION]
– Vật phẩm AWP | Doodle Lore đã được thay thế bởi vật phẩm AWP | Duality trong hòm vũ khí Revolution
– Mọi vật phẩm AWP | Doodle Lore tồn tại trong kho đồ đã được chuyển đổi sang AWP | Duality

[MÀN CHƠI]
Ember
– Lễ hội theo mùa trên đất Ember đã kết thúc.
– Ánh sáng, phong cảnh, bề mặt và mô hình của bản đồ đã trở về như trước khi mùa lễ bắt đầu.
– Bề mặt đá quanh hang hiện đang sử dụng $seamless_scale nhằm nâng cao chất lượng và mỹ quan cho bề mặt.
– Một số cải thiện về texture.
– Sửa một vấn đề liên quan đến việc sử dụng areaportal (khối giới hạn tầm dựng hình).