Release Notes for 9/17/2019

[ MISC ]
– Updated engraving on the Major Champions and Major Finalists trophies.
– Fixed rare cases of showing an uninitialized MVP panel.
– Several stability improvements.

[ SDK ]
– Users can now create a game authentication code allowing third-party websites and applications to access their match history.
– Website and application developers can find more information here:
– https://developer.valvesoftware.com/wiki/Counter-Strike:_Global_Offensive_Access_Match_History

Release Notes for 9/16/2019

[ MISC ]
– Updated deathmatch bots with an experimental decision framework based on behavior trees.
– Fixed picking up weapons embedded in playerclip brushes.
– Allow fps_max setting as low as 49 for PAL 50 Hz production pipelines.
– Allow Overwatch-style GOTV demo files playback using anonsuspect parameter to playdemo command.
— Example command: playdemo myfile.dem 76540440404404 anonsuspect
– Several game stability fixes.

[ MAPS ]
– Updated radar for Vertigo.

Release Notes for 8/29/2019

[MISC]
– Fixed a bug which allowed changing certain development-only material settings at game launch.
– Fixed context menu of match streams being too large and sometimes not fitting on screen.
– Main menu news images should now load more reliably when running under Perfect World launcher.
– Community game servers can no longer display unsafe html in disconnection messages.

Ghi chú phát hành cho 19/08/2019

[ BERLIN 2019 ]
– Cập nhật hình dán chữ ký cho dexter, VINI, ableJ, KSCERATO, yuurih, ANGE1.

[ LINUX ]
– Cập nhật lớp máy chủ chuyên dụng Linux cho phần mềm Steam lên phiên bản mới nhất, cải thiện đáng kể thời gian chờ kết nối lại TCP trong trường hợp kết nối upstream bị rớt.

[ KHÁC ]
– Thêm các thiết lập cho máy khách để hạn chế các âm thanh mời nhận được tới: cl_invites_only_mainmenu, cl_invites_only_friends.

[ BẢN ĐỒ ]
– Recompile lại Nuke để sửa nhiều lỗi ánh sáng trên các vật thể tĩnh.
– Recompile lại Overpass với một clipbrush bổ sung tại đằng sau khu A.

Ghi chú phát hành ngày 14/8/2019

[ BERLIN 2019 ]
– “Vé Xem Giải Berlin 2019” và “Vé Xem Giải Berlin 2019 + 3 Xu Đổi Quà Lưu Niệm” hiện đang được bán. 50% số tiền được gửi đến các tuyển thủ và tổ chức tham gia Giải Đấu Chính StarLadder Berlin.
– Với một Vé Xem Giải, bạn được nhận:
— Một Huy Chương Sự Kiện Berlin 2019 có thể nâng cấp.
— Quyền tham dự Thử Thách Pick’Em Berlin.
— Hình graffiti đội chơi vô hạn trong suốt giải đấu.
— Ảnh tán gẫu trên Steam.tv.
— Quyền nhận Gói Quà Lựu Niệm Berlin 2019.
— Những Nhiệm Vụ Vé Xem hoàn toàn mới.
— Khả năng mua thêm các Xu Đổi Quà Lưu Niệm.
– Hình dán của đội chơi và chữ kí tuyển thủ đang được bán.

[ KHÁC ]
– Cài tiến sự tính toán thời gian xử lí các gói máy khách đến tài khoản cho các hệ thống máy chủ chuyên dụng, để đồng hồ không chạy ngược lại.
– Cải tiến quá trình xử lí bên máy khách khi mạng giết được với vũ khí StatTrak.

[ BẢN ĐỒ ]
– Breach được cập nhật lên phiên bản mới nhất trên Workshop.