Release Notes for 7/21/2021

[Dreams & Nightmares]
– Added a checkbox for workshop submissions to be entered into the Dreams & Nightmares Contest.

[Matchmaking]
– Players that receive unusually high amounts of griefing reports will get a warning, followed by escalating competitive cooldowns.

[Maps]
– Pitstop
— Patched hole in clipping on upper balcony.
— Improved skybox and fog.
— Fixed broken collision model on bombsite tent.
— Removed pixel walk on outside box.
— Added dev texture.

– Mocha
— Several windows opened in B site to allow for grenade throws.
— Wall from CT spawn into Middle raised to remove a boost.
— Added a trash bin in front of T spawn to self jump up.
— Foliage platform above the A site plant zone is no longer clipped.
— Truck near B site is no longer clipped.
— Geometry adjusted to fix an angle from T side into CT side of Middle.
— Minor clipping and optimization improvements.
— Fixed multiple bomb stuck spots.

Ghi chú cập nhật cho ngày 6/7/2021

[ XẾP TRẬN ]
– Tìm trận theo Premier giờ có thể cùng chọn với các màn chơi tranh đấu khác.
– Thêm thiết lập sẵn khi tìm trận tranh hạng và khả năng lưu/nạp các lựa chọn bản đồ ưa thích.
– Thêm đường dẫn vào nội quy chơi CS:GO công bằng khi chơi trên các máy chủ chính thức.

[ KHÁC ]
– Khâu kiểm tra đạn đi xuyên giờ sẽ bỏ qua model người bắn hoàn toàn.
– Sửa lỗi, độ khó của người chơi máy giờ sẽ áp dụng đúng khi chơi ngắt mạng với các trận đấu ở chế độ giả chiến.
– Cải thiện độ ổn định.

Ghi chú cập nhật cho ngày 8/6/2021

[UI]
– Sửa đường dẫn trận đấu trực tiếp ở bảng sự kiện

[ SDK ]
– Cập nhật AI Behavior Trees
— Thêm node “action_secondary_attack” mới.
— Thêm node “action_reload” và “condition_is_reloading”.
— Số lượng đạn cho tất cả vũ khí giờ sẽ có trên Blackboard với khóa “AmmoCount/weapon_name”, với “AmmoCount/current” thông báo lượng đạn đang giữ cho vũ khí trang bị hiện tại. Chúng có thể đọc bằng các node như “condition_is_less”, “condition_is_equal”, v.v…

[BẢN ĐỒ]
Pitstop
– Cập nhật toàn bộ màn chơi về mỹ quan với texture và model mới
– Cải thiện các tối ưu.
– Gỡ bỏ góc kín ở dưới khu thả xuống.
– Điều chỉnh ánh sáng và clipping.

Release Notes for 6/3/2021

[NON-PRIME]
– Non-Prime status accounts will no longer earn XP, Ranks, Skill Groups, item drops, or Prime status through play time.
– Non-Prime accounts will not be able to participate in Ranked matches.
– Non-Prime accounts will not be able to activate Bonus Rank XP items and can no longer claim Service Medals.

[UNRANKED MATCHES]
– Introducing Unranked matches for Competitive, Wingman, and Danger Zone game modes.
— While still using skill-based matchmaking, Unranked matches do not affect Skill Group and have no Skill Group party restrictions.
— Non-Prime accounts are restricted to Unranked, whereas Prime accounts may choose between Ranked and Unranked.
— Ranked matches will always be with other Prime players, exclusively, whereas Unranked matches will be created from the mixed pool of Non-Prime players — and Prime players that have chosen to play Unranked.

[VSCRIPT]
– Added “DebugDrawBoxAngles” to draw oriented bounding boxes. Usage: DebugDrawBoxAngles( ent.GetOrigin(), ent.GetBoundingMins(), ent.GetBoundingMaxs(), ent.GetAngles(), r, g, b, a, time);
– Added “GetBoundingMinsOriented” and “GetBoundingMaxsOriented” functions that return the axis-aligned bounding box of an entity taking its current orientation into account.

[MISC]
– Scrimmage has been removed from Competitive matchmaking, and has been replaced by Unranked matchmaking.
– Added Import button to Workshop Workbench that takes a .tga file and generates a .vtf file. If the .tga file name contains “_normal” the generated .vtf file will be compiled with the ‘normal’ flag.

Ghi chú cập nhật cho ngày 27/5/2021

[ KHÁC ]
– Thêm tùy chọn giá trị ‘2’ cho sv_damage_print_enable, nếu đặt giá trị, chỉ hiện thông tin sát thương sau khi kết thúc mỗi ván.
– Vị trí huấn luyện viên sẽ được lưu lại trong bản sao ván đấu.
– Trong chế độ tử chiến, sửa lỗi kéo dài thời gian bất tử bằng cách liên tục gửi lệnh “open_buymenu”.
– Trong Retake, giá trị giáp giờ sẽ cố định trong thời gian đổi thẻ.

[ VSCRIPT ]
– Sửa lỗi khung hộp giới hạn gây vấn đề với các entity khi bị xoay.

[ BẢN ĐỒ ]
– Ancient
— Điều chỉnh lại mỹ quan cho khu B và các khu vực xung quanh
— Nâng độ tương phản chung ở bề mặt tại khu B để dễ nhận dạng người chơi hơn
— Sửa lỗi các khối polygon cực nhỏ bị mất ở gần totem/khối điêu khắc tại khu B
— Sơn lại màu ván gỗ xuyên suốt bản đồ để nổi bật tương phản hơn
— Thẳng lại lối vào ở khúc tường bể hướng tới khu B
— Điều chỉnh lại vị trí xuất phát cho cả hai đội

– Grind
— Giảm các vị trí có thể núp mò để chuyển đổi giữa các khu vực mượt mà hơn.
— Hạ thấp thùng bọc lót để có thể boost lên trên khói.
— Gỡ bỏ các điểm boost không mong muốn.
— Sửa nhiều điểm làm kẹt bom.
— Cập nhật lại và cải thiện chất lượng lẫn mỹ quan.

– Mocha
— Cải thiện clipping.
— Cải thiện navmesh.
— Thêm dấu hiệu đánh dấu khu đặt bom.
— Sửa lỗi: Điểm xuất phát ở chế độ tử chiến, âm thanh môi trường khu vực xuất phát CT, và các lỗi ánh sáng nhỏ.

– Cache
— Cải thiện hiệu năng. (Cảm ơn leplubodeslapin!)
— Giảm âm lượng tiếng chim.
— Giảm độ tương phản một số bề mặt.
— Bầu trời sáng hơn.
— Sửa các lỗi nhỏ vặt. (Cảm ơn imik!)
— Khôi phục lại tông màu sống động cho một số bề mặt và khối.
— Khôi phục lại một vài chi tiết kể cả cho thiết lập đồ họa thấp nhất.