Release Notes for 3/19/2019

[GAMEPLAY]
– Added a scoreboard element to indicate loss bonus for each team in Competitive and Wingman game modes.
– Zeus-x27 will no longer be able to kill people through walls.

[MISC]
– Fixed an issue causing black screen for users with integrated Intel GPU running with -d3d9ex launch option.
– Improved matchmaking times for Danger Zone.
– The recent teammates tab will now list your Danger Zone squad teammate even before the ongoing Danger Zone match is finished, so if you had a good game you can invite them to your party to play again.
– Added missing “The” to “The Emperor”

[MAPS]
– Vertigo has been added to Competitive matchmaking.
– Cobblestone has been removed from Competitive matchmaking.
– Overpass and Nuke have been moved into Defusal Group Delta.
– Cobblestone and Vertigo have been moved into Defusal Group Sigma.

Vertigo:
-Changed CT entrance to mid, so that CTs have a safer rotation between sites
-Moved forward plywood stack and wooden crate near T side of mid to make T boosts slightly safer
-Smoothed out player collision on metal stairs in T spawn and B site
-Updated soundscapes
-Moved generator in T spawn up to second floor
-Made it slightly easier to throw grenades out of ceiling in T corridor to mid
-Minor tweaks and fixes

Release Notes for 3/13/2019

[GAMEPLAY]
Adjusted round loss bonuses with the goal of reducing a negative feedback loop following streaks of losses.
– Round loss bonuses are now based on the count of a team’s round losses. The count increases by one after every loss, and decreases by one after every win (minimum 0).
— With 0 Losses: $1400
— With 1 Loss: $1900
— With 2 Losses: $2400
— With 3 Losses: $2900
— With 4+ Losses: $3400
– Previously, a win would reset the round loss bonus. Now, a win reduces the loss counter by one.
– Teams still begin the half with a loss count of 1.
– This is enabled by default and can be controlled using the mp_consecutive_loss_aversion server setting.
– The round loss bonus is still limited to mp_consecutive_loss_max multiplied by cash_team_winner_bonus_consecutive_rounds.

– Added flashbang assists for players who successfully flash an enemy which then gets killed by another player. Players who threw the flashbang will get an assist callout in the death notice. However if another player inflicted >40 damage to the victim for the assist, the flashbang assist player will not get the callout.

– AUG
— Now that players have had an opportunity to learn to love the AUG, returning the weapon to its original price of $3300.
– M4A1-S
— The M4A1-S now holds 25 bullets in the magazine, and has 75 in reserve.
– Shotguns
— Price reduction for some shotguns: Nova ($1050), Sawed-Off ($1100), Mag7 ($1300).
— Nova penetration increased to 1.
— Sawed-Off range increased to 1400.
— Single shell shotguns in the middle of their reload sequence will no longer automatically continue to reload after a player holsters and deploys them.
– Fixed a bug that prevented C4 or enemies seen through open doors from showing up on the radar.
– Fixed a rare bug where a C4 bomb reset trigger could reset the bomb to a position that was not on the ground.

[PRISMA CASE]
– Introducing the Prisma Case, featuring 17 community-designed weapon finishes, and the Horizon Knives in Chroma finishes as rare special items.

[ MISC ]
– New Loadout Shuffle feature is available in the inventory. Choose to shuffle any number of your weapons or music kits and a random one will be equipped each map.
– Several fixes for the ‘Clean Names’ communication setting.
– Renamed workshop workbench setting to ‘Side View’.
– Removed visual artifacts on a few image assets.

[ MAPS ]

Canals:
– reduced number of routes around bombsite B
– moved bombsite B inside the palace
– added a door from center stairs to courtyard platform
– made it possible to jump up to B bridge from scaffold
– new radar map style

Vertigo:
– Thank you to all the diligent players that continued testing Bombsite B
– Blocked runboost from T spawn to Bombsite B (will still be possible in B site configuration)
– Obstructed boost from top of floodlight in back of A
– Changed layout of back of A site, made entrance onto site a regular doorway, added half-wall in front of scaffolding
– Added usable door in mid towards bombsite B
– Simplified collision model of support jack
– Fixed unintended boost on scaffolding on A ramp
– Made boostable concrete mold by A site slightly larger
– Improved clipping inside elevator shaft

Community maps:
– Updated radar for Abbey and Biome

Ghi chú phát hành cho 11/03/2019

[ DỊCH THUẬT ]
– Sửa nhiều ngôn ngữ để không dùng phông chữ dự bị thay vì “Lucida Console”, giúp cải thiện độ rõ ràng của netgraph, console, và các yếu tố vgui khác.
– Thêm token chuyển ngữ cho Danger Zone (vùng nguy hiểm) khi hết trận: “Damage Taken” và “Damage Given”.
– Sửa một số chuỗi bị cắt ngắn trong thanh tiến trình HUD.
– Tinh chỉnh format “Best of 3” để bản dịch không bị trùng đè lên biểu tượng ngôi sao.
– Thêm hỗ trợ cho bản dịch “Best of 3” để dùng với token %numtowin%.

Ghi chú cập nhật cho 7/3/2019

[BẢN ĐỒ]

Vertigo:
-Cập nhật cách chơi lên khu bom A
-Cập nhật hình ảnh
-Chế độ Wingman có khu bom A

Blacksite:
-Thêm graffiti kỷ niệm cho trận biểu diễn Katowice

Biome:
Đảo lại các cập nhật thay đổi tháng một:
-Mở lại đường kết nối giữa A chính (main) và A đường dài (long).
-Mở lại lối vào đường giữa bên dưới.

Abbey:
– Thêm nơi ẩn nấp bằng nửa thân mình ở khu bom B
– Di chuyển B đường dài (long) gần khu bom hơn
– Làm lại lối thoát từ đường dưới (underpass) tới khu bom B
– Gỡ bỏ tường khỏi lối vào khu B đường dài tới chỗ đặt bom
– Mở rộng khu bom B, cho phép phe khủng bố đặt bom đằng sau thùng
– Mở mái nhà dây lên trên khu bom B, cho phép lựu đạn được ném từ đường dưới (underpass)
– Thêm các que phát sáng tại cổng nhà để cải thiện khả năng quan sát
– Thêm một thùng nhỏ ở khu bom A, cho phép phe CT thủ khu vực chuồng ngựa (barn) đằng sau tấm chắn bảo vệ nửa người
– Gỡ bỏ hàng rào gỗ ngoài khu bom A
– Thêm gợi ý thị giác cho nơi đi xuống từ bên trên khu xuất phát phe CT xuống ống cống
– Thêm các góc cạnh để ngăn vũ khí không bị ném khỏi ra ngoài khu vực xuất phát của CT
– Làm lại khu vực thư viện
– Sửa lỗi tương tác va chạm tại một số khu vực

Ghi chú cập nhật ngày 6/3/2019

[ĐỒ HỌA]
– Thêm lệnh tùy chọn bật tắt -d3d9ex để giảm bộ nhớ CPU khoảng 40%. Nếu bạn gặp sự cố về đồ họa với tính năng này, xin hãy gửi email tới CSGOTeamFeedback@valvesoftware.com với tiêu đề “D3D9EX”.

[TÙY CHỌN GIAO TIẾP]
– Thêm tùy chọn giao tiếp trong thiết lập trò chơi, bổ sung các chức năng sau:
— Khóa tiếng đội địch
— Chặn giao tiếp tắt cả mọi người trừ người chơi đã kết bạn hoặc chung nhóm (party) tìm trận
— Ẩn ảnh đại diện của bạn
— Đổi tên người chơi không có trên danh sách bạn thành một tên gì đó trung lập

[KHÁC]
– Katowice 2019 kết thúc: Tên các đội Champion và Legend đã được khắp lên cúp, không thể dùng được hình graffiti Katowice 2019 nữa.
– Tăng thời gian bầu chọn trên máy chủ chính thức trước khi chuyển qua màn chơi mới.
– Sửa một lỗi về bảng điểm, trong đó biểu tượng hạng của người chơi đôi khi không bị xóa bỏ khi người chơi đó được thay thế bởi máy.