Класирания за регионалния значителен CS:GO шампионат през 2022 — 2023

Класирания за регионалния значителен CS:GO шампионат през 2022/2023

С цел да се уверим, че значителните шампионати включват най-добрите отбори в света, ще изискваме предстоящите легенди, претенденти и съперници да поддържат върхова форма.

Всички отбори, участващи в значителните шампионати през 2022 и 2023, ще печелят своите покани посредством регионални класирания. Те ще бъдат обновявани спрямо представянето им в предходния значителен шампионат и класиранията за регионалния значителен турнир.

Отборите, съревноваващи се в дадени събития от КРЗШ, ще получат точки за класиране в значителния шампионат спрямо позицията им. Класиранията за съревнованията на регионалния значителен шампионат през 2022/2023 във всички региони ще разполагат със следното разпределение на точките:

Разпределяне на точките за събития през 2021
Място Предходен значителен шампионат КРЗШ
1 1 600 3 200
2 1 500 3 000
3 1 350 2 800
4 1 350 2 600
5 1 050 2 400
6 1 050 2 200
7 1 050 2 000
8 1 050 1 800
9 450 1 600
10 450 1 400
11 450 1 200
12 450 1 000
13 450 800
14 450 600
15 450 400
16 450 200

Покани за значителния шампионат

24 отбора ще бъдат поканени към значителния шампионат от шест различни региона. Това ще става спрямо тяхното класиране за регионалния значителен шампионат.

Достъпни са покани за общо 8 легенди, 8 претендента и 8 съперници.

Към всеки регион ще бъдат разпределени покани за значителния шампионат спрямо съответното му представяне в предходния такъв.

ЧЗВ

В) Какво определя в кой регион ще се съревновава даден отбор? [ОБНОВЕНО]

О) Регионът на даден отбор се определя от гражданството на мнозинството от играчите му. В случай на равенство, отборът избира между двете.

В) Може ли даден отбор да промени своя състав преди събитието?

О) Когато подават състав за дадено събитие за КРЗШ или значителен шампионат, отборите могат да променят до двама члена от своя предходен такъв. Това ще им коства 20% от отборните точки за играч. Замествайки трима или повече играчи помежду събитията ще доведе до нулиране на точките.

Ето например, ако даден отбор се регистрира в събитие за КРЗШ с 3/5 от своя състав от значителния шампионат, точките им ще бъдат намалени с 40%.

В) Даден отбор губи ли точки, ако направи промяна в състава между събития, но в крайна сметка подаде същия такъв като преди?

О) Не. Отборите губят точки само ако подадат състав за събитие от КРЗШ или значителен шампионат, който се различава от предходните такива.

В) Може ли даден отбор да промени своя състав по време на събитие? [ОБНОВЕНО]

O) Да. Отборите могат да регистрират резервен играч за всяко събитие. Между мачовете и при спазване на турнирните правила, отборът може да замени играч с резервния такъв. Това ще коства 20% наказание към точките, спечелени през събитието. Резервният играч може да бъде заменен от оригиналния такъв, без това да коства нещо допълнително. Това може да бъде сторено веднъж по време на събитието.

Ето например, даден отбор въвел заместващ играч, ще получи 80% от точките, спечелени през събитието. Ако оригиналният играч се върне в състава по време на събитието, то отборът няма да си навлече по-нататъшни наказания за съответното такова.

В) Ако даден отбор промени своя състав по време на събитие, кой е съответният такъв, който му печели точки?

О) Заместванията по време на събитие не оказват влияние на състава.

Ето например, даден отбор, който е променил състава си по време на някое събитие, иска да направи своя заместващ, постоянен член в екипа. Той ще загуби 20% от своите спечелени точки в текущото събитие. Както и допълнителни 20% от общите такива, при регистрацията за следващото събитие с обновен състав.

В) Кога бива поканен даден отбор към събитие за КРЗШ или значителния шампионат?

О) След като даден отбор подаде своя състав, точките му се оценяват. След като всички отбори се регистрират, поканите се изпращат до най-добрите отбори по КРЗШ.

В) Какво става, ако даден поканен отбор отхвърли съответна такава? [ОБНОВЕНО]

О) Ако даден отбор отхвърли покана към класиране на събитие за регионален шампионат или значителен такъв, следващият с най-висок ранг такъв по КРЗШ получава неговата. Ако няма налични допълнителни отбори по КРЗШ, то тогава останалите слотове ще бъдат определени от квалификация за последна възможност.

В) Кой печели точки при дадено събитие за КРЗШ? [ОБНОВЕНО]

О) Само най-добрите N отбора ще печелят точки. Където N е броят на достъпните покани за даден регион, чийто минимум е 4.

В) Колко точки печелят отборите, ако са наравно за дадена позиция?

О) Ако отборите са наравно за дадена позиция, то те получават средната стойност от достъпните точки за тези позиции.

Ето например, ако първото събитие за КРЗШ не завърши с разлика между III и IV място без равенство, и двата отбора получават 1 350 точки от КРЗШ.

В) Какво става, ако даден отбор се оттегли от протичащо събитие? [НОВО]

О) Даден отбор, който се оттегли от протичащо събитие, ще бъде игнориран, що се отнася до целите за определяне на класирането от КРЗШ през него. Тоест отборът няма да получи никакви КРЗШ точки, а класирането ще бъде преизчислено, ако е необходимо.

В) Кой се допуска в стаите на играчите и на игралния сървър по време на мач на линия?

О) Позволено е само на играчите да са в съревнователната площ по време на мач на линия. Нито треньорите, персоналът или който и да е било друг не трябва да присъства, да е видим или да е в комуникация с играчите от старта на дадена карта до приключването ѝ.

В) Кой се допуска в стаите на играчите и на игралния сървър по време на мач в локална мрежа? [НОВО]

О) Позволено е само на играчите и техния треньор да са в съревнователната площ по време на мач в локална мрежа. Треньорът не може да бъде виждан, усещан, нито пък чуван от играчите, по какъвто и да е начин, с изключение на тактически таймаут и полувремената от старта на дадена карта до приключването ѝ.