Σημειώσεις Κυκλοφορίας για 23/9/2021

[ΔΙΑΦΟΡΑ]
– Διορθώθηκε απροσδόκητος τερματισμός που συνέβαινε μερικές φορές όταν χρήστες έπαιζαν Ζώνη Κινδύνου πολλές φορές συνεχόμενα.
– Δεν θα εξαφανίζεται πλέον το τεράστιο X στο έδαφος στην περιοχή βόμβας για την αποστολή Προστάτη εβδομάδας 1 «Βρέχει Καρχαρίες».
– Αφαιρέθηκε το cl_forcepreload και η επιλογή εκκίνησης προφόρτωσης στην εφαρμογή-πελάτη· αυτές οι επιλογές είχαν αντιγραφεί/επικολληθεί από αρχεία config στο διαδίκτυο αλλά μπορούσαν να προκαλέσουν απρόσμενους τερματισμούς, αργούς χρόνους φόρτωσης και κολλήματα.
– Η πλευρά των Τ δεν θα μπορεί πλέον να αγοράσει τη Βαλλιστική Ασπίδα μέσω αγοράς-για-δωρεά.
– Η μέγιστη χρονική ποινή για ενοχλητική συμπεριφορά έχει αυξηθεί από 1 ημέρα σε 14 ημέρες.
– Διορθώθηκε σφάλμα στο τοπικοποιημένο κείμενο στο αναδυόμενο παράθυρο αποδοχής