Класирания за регионалния значителен CS:GO шампионат през 2021

Класирания за регионалния значителен CS:GO шампионат през 2021

С цел да се уверим, че предстоящия значителен есенен шампионат през 2021 включва най-добрите отбори в света, ще изискваме текущите легенди, претенденти и съперници от КРЗШ да демонстрират, че все още са във върховна форма.

Всички отбори, участващи в следващия значителен шампионат, ще печелят своите покани посредством регионални класирания. Те ще бъдат обновявани спрямо представянето им в класациите за предстоящите регионални съревнования на значителния шампионат.

Отборите, съревноваващи се в дадени поредици от КРЗШ, ще получат точки за класиране в значителния шампионат спрямо позицията им. Класиранията за съревнованията на регионалния значителен шампионат през 2021 във всички региони ще разполагат със следното разпределение на точките:

Разпределяне на точките за събития през 2021
Място Класирания през 2020 КРЗШ 1 КРЗШ 2 (незадължително) КРЗШ 3
1 600 1 600 2 000 2 500
2 600 1 500 1 875 2 344
3 600 1 400 1 750 2 188
4 600 1 300 1 625 2 031
5 600 1 200 1 500 1 875
6 600 1 100 1 375 1 719
7 600 1 000 1 250 1 563
8 600 900 1 125 1 406
9 300 800 1 000 1 250
10 300 700 875 1 094
11 300 600 750 938
12 300 500 625 781
13 300 400 500 625
14 300 300 375 469
15 300 200 250 313
16 300 100 125 156
17/24 100

Покани за значителния шампионат

24 отбора ще бъдат поканени към значителния шампионат от шест различни региона. Това ще става спрямо тяхното класиране за регионалния значителен шампионат.

Достъпни са покани за общо 8 легенди, 8 претендента и 8 съперници.

Към всеки регион ще бъдат разпределени покани за значителния шампионат спрямо съответното му представяне в предходния такъв. Спрямо резултатите от значителния шампионат в Берлин през 2019 поканите за всеки регион са както следва:

Разпределяне на поканите за есенния значителен шампионат през 2021

Разпределяне на ноемврийските покани за Стокхолм
ЕС ОНД СА ЮА АЗИЯ ОКЕАНИЯ
Легенди 3 2 3 0 0 0
Претенденти 6 1 1 0 0 0
Съперници 2 2 1 1 1 1
Общи покани 11 5 5 1 1 1

[ОБНОВЕНО] Имайте предвид, че поканите, достъпни за отделните региони, ще бъдат финализирани, щом първите събития за КРЗШ започнат. Те подлежат на промени, в зависимост от това къде претендентите и легендите от 2020 изберат да започнат своя път.

ЧЗВ

В) Ще има ли второстепенни шампионати за следващия значителен такъв?

О) Няма да има второстепенни шампионати, предхождащи следващия значителен такъв. Регионалните класирания за значителния шампионат ще бъдат използвани за определяне на всички 24 покани. Няма да има отделен път, по който отборите да се класират.

В) Какво определя в кой регион ще се съревновава даден отбор?

О) Имайки предвид обстоятелствата, регионите на екипите се определят от текущото им местонахождение.

В) Какво става, ако даден отбор промени своя регион?

О) Регионалните класирания за значителни шампионати само представляват производителността на отбора спрямо други такива в региона. Поради тази причина, всяка промяна в региона от даден отбор ще доведе до нулиране на точките му за значителния шампионат.

В) Може ли даден отбор да промени своя състав преди събитието? [ОБНОВЕНО]

О) Когато подават състав за дадено събитие за КРЗШ, отборите могат да променят до двама члена от своя предходен такъв. Това ще им коства 20% от отборните точки за играч. Замествайки трима или повече играчи помежду събитията ще доведе до нулиране на точките.

Ето например, ако даден отбор се регистрира за лятното съревнование на КРЗШ с 3/5 от своя майския състав, точките им ще бъдат намалени с 40%.

В) Даден отбор губи ли точки, ако направи промяна в състава между събития за КРЗШ (или значителния шампионат), но в крайна сметка подаде същия такъв като преди? [НОВО]

О) Не. Отборите губят точки само ако подадат състав за събитие от КРЗШ, който се различава от предходното такова.

В) Може ли даден отбор да промени своя състав по време на събитие? [ОБНОВЕНО]

O) Да. Отборите могат да регистрират резервен играч за всяко събитие. Между мачовете и при спазване на турнирните правила, отборът може да замени играч с резервния такъв. Това ще коства 20% наказание към точките, спечелени през събитието. Резервният играч може да бъде заменен от оригиналния такъв, без това да коства нещо допълнително.

Всеки път, когато отборът реши да замени играч с резервен такъв, той си навлича допълнително 20% наказание към точките, спечелени през събитието.

Ето например, даден отбор въвел заместващ играч, ще получи 80% от точките, спечелени през събитието. Ако оригиналният играч се върне в състава по време на събитието, то отборът няма да си навлече по-нататъшни наказания за съответното такова. Могат да решат отново да въведат резервния играч на по-късен етап през събитието, но въпреки това ще си навлекат допълнително 20% наказание (т.е. биха спечелили 64% от точките за това събитие).

В) Ако даден отбор промени своя състав по време на събитие, кой е съответният такъв, който му печели точки?

О) Заместванията по време на събитие не оказват влияние на състава.

Ето например, даден отбор иска да направи своя заместващ, постоянен член на състава си. Той ще загуби 20% от своите спечелени точки в текущото събитие. Както и допълнителни 20% от общите такива, при регистрацията за следващото събитие с обновен състав.

В) Кога бива поканен даден отбор към събитие за КРЗШ (или значителен шампионат)? [ОБНОВЕНО]

О) След като даден отбор подаде своя, точките му се оценяват. След като всички отбори се регистрират, поканите се изпращат до най-добрите отбори по КРЗШ.

В) Какво става, ако даден поканен отбор отхвърли съответна такава?

О) Ако даден отбор отхвърли покана към класиране на събитие за регионален шампионат или значителен такъв, следващият най-високо класиран такъв по КРЗШ получава неговата.

В) Кой печели точки при дадено събитие за КРЗШ?

О) Само най-добрите N отбора ще печелят точки. Където N е броят на отборите, поканени по КРЗШ.

Ето например, дадено събитие, което кани най-добрите 4 отбора по КРЗШ и 12 чрез други способи, ще генерира съответни точки само за челните 4 места. Дадено събитие, което кани всичките 16 отбора по КРЗШ, ще генерира съответни точки за всички 16 места.

В) Колко точки печелят отборите, ако са наравно за дадена позиция?

О) Ако отборите са наравно за дадена позиция, то те получават средната стойност от достъпните точки за тези позиции.

Ето например, ако първото събитие за КРЗШ не завърши с разлика между III и IV място без равенство, и двата отбора получават 1 350 точки от КРЗШ.

В) Кой се допуска в стаите на играчите и на игралния сървър по време на мач на линия? [НОВО]

О) Ексклузивно само играчите. Нито треньорите, персоналът или който и да е било друг не трябва да присъства или да е в комуникация с играчите от старта на дадена карта до приключването ѝ.