Druhý pokus

Druhý pokus

V dnešní aktualizaci jsme přidali novou metodu pro výpočet prodlevy mezi výstřely potřebné pro ustálení a také jsme tuto prodlevu změnili u zbraní AK-47, M4A1-S a M4A4.

Délka prodlevy mezi výstřely

Délka prodlevy mezi výstřely určuje, jak rychle po výstřelu se přesnost zbraně vrátí zpět do normálu. Dříve byla délka vyjádřena fixní hodnotou, nyní je rozdělena na počáteční a konečnou délku.

Díky tomu je možné kratší střelbu nastavit tak, aby se po ní přesnost vrátila do normálu rychleji a prodlevu u „tappování“, „sprayování“ a střelby na dávky lze upravit nezávisle na jiných hodnotách.

Náš cíl

Cílem je umožnit hráčům používat zbraně více než jedním způsobem a odměnit jejich zručnost zvýšením efektivity střelby na dávky/tappováním v porovnání se „sprayováním“.

O tuto změnu jsme se u zbraní AK-47, M4A1-S a M4A4 pokusili již dříve, ale z důvodu omezení tehdejšího systému mělo naše řešení malý, nicméně nezanedbatelný negativní dopad právě na tappování a střelbu na dávky. Hodnoty jsme tedy vrátili na původní a jali se dosáhnout zamýšleného cíle bez přítomnosti nechtěných mínusů. Nakonec jsme pro to museli vymyslet úplně nový způsob, jak s prodlevou mezi výstřely pracovat.

AK-47, M4A1-S a M4A4

Pro začátek jsme se rozhodli nové hodnoty vyzkoušet u zbraní AK-47, M4A1-S a M4A4.

Tyto tři zbraně jsou nově o něco přesnější při tappování/střelbě na dávky. Jednotlivé kulky lze střílet mnohem rychleji bez jakéhokoli rozhození přesnosti a po kratších dávkách se přesnost ustálí mnohem rychleji. Sprayování je stále ve většině případů vhodnější, avšak jeho přesnost klesá s délkou střelby a následné ustálení přesnosti doznalo jistého zpomalení.

Níže můžete vidět, jak se nepřesnost zbraně AK-47 měnila dříve a jak se mění nyní:


Co dál

Dnešní změna je pouhým začátkem a hodnoty budeme i nadále sledovat a upravovat. Třeba na základě toho, co nám o nich řeknete vy, naši hráči! Tak rychle do hry a vyzkoušejte, jak Vám naše změny svědčí nebo nesvědčí!