Regionální soutěže roku 2021

Regionální soutěže ve hře CS:GO roku 2021

Abychom zajistili, že se podzimního velkého šampionátu zúčastní skutečně ty nejlepší týmy světa, vyžadujeme, aby nám současné Legendy, Vyzyvatelé a Účastníci vzešlí z loňských soutěží ukázali svoji formu.

Všechny týmy, které se chtějí zúčastnit příštího velkého šampionátu, si tak musí pozvánky vysloužit v rámci regionálních soutěží (v minulosti jste se mohli setkat také s termínem „regionální přípravy na šampionát“).

Během těchto soutěží budou týmy za svá umístění získávat regionální body, jejichž rozvržení je nezávisle na regionu konání následující:

Rozvržení bodů (2021)
Umístění Soutěže z 2020 1. soutěž 2. soutěž (volitelná) 3. soutěž
1 600 1600 2000 2500
2 600 1500 1875 2344
3 600 1400 1750 2188
4 600 1300 1625 2031
5 600 1200 1500 1875
6 600 1100 1375 1719
7 600 1000 1250 1563
8 600 900 1125 1406
9 300 800 1000 1250
10 300 700 875 1094
11 300 600 750 938
12 300 500 625 781
13 300 400 500 625
14 300 300 375 469
15 300 200 250 313
16 300 100 125 156
17–24 100

Pozvánky na šampionát

Na velký šampionát bude pozváno 24 týmů ze šesti regionů, přičemž tyto pozvánky se budou odvíjet od pořadí v daném regionu (tzn. od množství získaných regionálních bodů).

Celkem je k dispozici 8 pozvánek pro Legendy, 8 pro Vyzyvatele a 8 pro Účastníky.

Každému regionu byl přiřazen počet pozvánek podle jeho výkonu na předchozím velkém šampionátu, tedy na šampionátu StarLadder Berlin 2019:

Rozvržení pozvánek (Stockholm 2021)

Rozvržení pozvánek (Stockholm 2021)
EU SNS SA JA AS OC
Legendy 3 2 3 0 0 0
Vyzyvatelé 6 1 1 0 0 0
Účastníci 2 2 1 1 1 1
Celkem pozvánek 11 5 5 1 1 1

[AKTUALIZOVÁNO] Pozvánky pro jednotlivé regiony budou finalizovány se začátkem prvních regionálních soutěží a budou se tedy měnit v závislosti na tom, kde se Legendy a Vyzyvatelé roku 2020 rozhodnou bojovat.

Časté dotazy

Budou před Stockholmem uspořádány regionální šampionáty/kvalifikace?

Ne. Pro určení všech 24 účastníků šampionátu PGL Stockholm 2021 budou použity regionální soutěže a jiná forma kvalifikace nebude možná.

Podle čeho je určen region týmu?

Vzhledem k současné situaci je region týmu určen jeho momentální polohou.

Co se stane, když tým změní svůj region?

Pořadí v rámci regionálních příprav není přenositelné, takže pokud tým změní svůj region, budou resetovány jeho body.

Může tým změnit svoji soupisku před zahájením regionální soutěže? [AKTUALIZOVÁNO]

Tým může před odesláním své soupisky změnit maximálně dva hráče a za každého z nich přijde o 20 % ze svých bodů. Změna tří nebo více hráčů vyústí v kompletní reset bodů.

Pokud se tedy tým zaregistruje na druhou soutěž s 3/5 svojí soupisky z první soutěže, jeho celkové bodové skóre bude sníženo o 40 %.

Přijde tým o body, pokud změní svoji soupisku mezi soutěžemi (nebo mezi soutěží a šampionátem), nicméně nakonec se zaregistruje se stejnou soupiskou jako posledně? [NOVÉ]

Ne. Týmy přijdou o body pouze v případě, že se na regionální soutěž zaregistrují se soupiskou, která se liší od soupisky použité během předchozí soutěže.

Může tým změnit svoji soupisku v průběhu regionální soutěže? [AKTUALIZOVÁNO]

Ano. Tým se může na každou soutěž zaregistrovat s náhradníkem. Mezi zápasy (a v závislosti na pravidlech daného turnaje) pak tým může za cenu 20 % z bodové výhry soutěže náhradníka nasadit. Pokud je však na soupisku později vrácen původní hráč, k žádné penalizaci už nedojde.

Kdyby ale náhodou v rámci stejné soutěže došlo k opětovnému nasazení náhradníka, tým by přišel o dalších 20 % z výhry (počítáno po odečtení prvních 20 %).

Pokud tedy tým nasadí náhradníka, z regionální soutěže si odnese pouze 80 % z bodové výhry určené finálním pořadím. Pokud se původní hráč v průběhu soutěže vrátí, nekoná se žádná penalizace. Kdyby však došlo k opětovnému nasazení náhradníka, tým by si odnesl pouze 80 % ze zbývajících bodů (64 % z celkového množství).

Když tým změní svoji soupisku v průběhu regionální soutěže, která soupiska mu získá body?

Výměny v průběhu soutěží neovlivňují soupisky týmů.

Pokud si tedy tým přeje učinit náhradníka stálým členem, přijde o 20 % z bodové výhry probíhající soutěže a při registraci na další soutěž následně o 20 % ze svého celkového bodového skóre.

Kdy je tým pozván na regionální soutěž (nebo šampionát)? [AKTUALIZOVÁNO]

Jakmile tým zaregistruje svoji soupisku, jsou posouzeny jeho body. Až se zaregistrují všechny týmy, ty s nejvyšším počtem bodů obdrží pozvánku.

Co se stane, když tým odmítne pozvánku?

Když tým odmítne pozvánku na regionální soutěž nebo šampionát, další tým dle bodového pořadí obdrží pozvánku místo něj.

Kdo získá body z regionální soutěže?

Body si odnese pouze X nejvýše umístěných týmů, přičemž X se rovná počtu týmů pozvaných dle jejich bodového skóre.

Pokud tedy pořadatelé regionální soutěže pozvou 4 týmy dle bodového pořadí a zbylých 12 týmů jiným způsobem, v této soutěži získají body pouze 4 nejlepší týmy. Pokud pořadatelé pozvou všech 16 týmů dle bodového pořadí, všech 16 míst si odnese body.

Kolik bodů týmy získají, když se budou o konečné místo dělit?

Když se týmy budou dělit o umístění, získají průměr bodů za tato umístění.

Pokud se tedy týmy budou v první regionální soutěži dělit o třetí a čtvrté místo, oba získají 1350 regionálních bodů.

Kdo může být přítomen v místnosti a na serveru během online zápasu? [NOVÉ]

Pouze a jenom hráči. Trenéři ani žádní další členové týmu nesmí od zahájení až do skončení mapy jakkoli komunikovat s hráči.