Release Notes for 5/14/2019

[DANGER ZONE]
– Unlocked Drone Pilot Tablet, Bonus Wave Money, Bonus Explore Money, and Armor+Helmet as starting item options.
– Drone Pilot upgrade is now available for purchase in the Tablet Buy Menu.
– Tasers will now always open the crate they are fired at; they no longer sometimes do partial crate damage.
– Shields dropped from death have a slight delay before being automatically picked by nearby players.
– Fixed some instances of safe models spawning in midair.
– Fixed item outline colors on dropped grenades.
– Map collision fixes and stuck spot removals, and a few visual bugs squashed too.

[GAMEPLAY]
– Loss bonus money will now always step down to $2,900 after a team with a $3,400 max loss bonus streak wins a round.

[UI]
– Introducing the „Looking to Play” feature: players can now advertise themselves as available for party invites, can be invited by other parties from the „Looking to Play” tab of their CS:GO friends list, and can accept party invites from the CS:GO main menu.
– Introducing CS:GO Events: players can now see an HLTV-provided schedule of professional LAN events in the Watch tab. Favorite your preferred community tournaments and get notified about professional live matches on the CS:GO main menu.

[MISC]
– Friends and other players can no longer join lobbies that already entered matchmaking queue.
– Fixed exploits related to vote commands.

[MAPS]
– Latest updates to community maps Ruby and Workout.

Ruby:
– Minor bug fixes
– Clean up
– Added setdressing
– Added boost in Alley
– Added boost spot in mid for Ts
– Overall gameplay tweaks
– Trimmed excessive areas
– Improved overall gameplay flow
– Large changes to mid to improve flow
– Rerouted alley from A main to mid
– Removed ladder bug
– Removed pixel walk

Workout:
– Fixed boosting into the hole in Kids Zone
– Deleted a rogue spawn point
– Fixed some shadow issues in the court area
– Brightened the shower area slightly

[SDK]
– VBSP: Fixed a rare bug in displacement physics hull generation during map compilation that could result in large gaps near the edges of completely flat displacement surfaces.

Lista zmian z dnia 07.05.2019

[STREFA ZAGROŻENIA]
– Odblokowano tarczę balistyczną, bomby ogniowe i ładunek C4 w ramach atutów startowych.

[RÓŻNE]
– Naprawiono pliki SVG, by wczytywały się w spójnych wymiarach w różnych rozdzielczościach.
– Naprawiono niewielki błąd regresji związany z koktajlami Mołotowa odbijającymi się od powierzchni nieba.
– Naprawiono kilka błędów.

[MAPY]
Train:
– Naprawiono miejsce, w którym gracze mogli się zablokować na pociągu obok głównego wejścia do strefy detonacji A.
– Naprawiono drabinę na pociągu najbliższym dolnego wejścia na strefę detonacji B, która uniemożliwiała wspinanie się z klawiszem chodzenia.
– Naprawiono pomniejsze szczeliny w wagonach.

Sirocco:
– Dodano obszary info_paradrop_denial uniemożliwiające zrzut z helikoptera na szczyty wież w kasbie.
– Naprawiono ścianę w kasbie, przez którą przelatywały miny skokowe.
– Naprawiono dziurę w świecie na dnie studni.
– Zakryto brakującą teksturę dachu w kasbie za pomocą modeli.
– Dodano szczegóły do niektórych dachów.

Lista zmian z dnia 02.05.2019

[RÓŻNE]
– Naprawiono rzadki przypadek, w którym model podłożonej bomby był niewidoczny dla niektórych graczy.

[MAPY]
Sirocco:
– Dodano geometrię w kilku miejscach, w których gracze mogli się zaklinować.
– Dodano geometrię w kilku miejscach, w których można było utracić przedmioty.
– Dodano drugą drabinę na moście przy latarni morskiej po przeciwnej stronie.
– Zmieniono model kolizji na kracie w kasbie, by granaty mogły przez nią przelatywać.
– Dodano brakującą kolizję do stopni w modelu schodów w studni.
– Zmieniono nazwę „Medyna” na „Miasteczko”
– Usunięto lewitujące ryby.

Lista zmian z dnia 01.05.2018

[RÓŻNE]
– Naprawiono błąd, który mógł spowodować, że mrugająca dioda na ładunku C4 noszonym przez graczy była widoczna przez geometrię.
– Naprawiono błąd regresji związany z czasem detonacji koktajlu Mołotowa.
– Naprawiono błąd regresji związany z ruchem podczas kucania przez otwory przy ziemi.
– Naprawiono błąd regresji związany z celnością podczas ruchu z przykucnięciem.
– Naprawiono niewielki błąd regresji związany z obliczaniem przyspieszenia.
– Naprawiono błąd powodujący, że rozłączeni gracze czasami nie pojawiali się w tabeli wyników pod koniec meczu w trybie Strefy zagrożenia.
– Naprawiono błąd powodujący nieoczekiwane zamknięcie gry z oknem dialogowym „CUtlLinkedList overflow”.
– Naprawiono lewitujące białe skrzynie, które były widoczne dla niektórych graczy.

[MAPY]
Mirage:
– Naprawiono cieniowanie na kamiennych blokach dookoła strefy detonacji A.

Vertigo:
– Zaktualizowano geometrię na barierkach dookoła mapy.
– Naprawiono miejsce w okolicy strefy odrodzenia terrorystów, w którym ładunek C4 mógł się zaklinować.

Lista zmian z dnia 30.04.2019

[STREFA ZAGROŻENIA]
– Zaktualizowano tryb Strefy zagrożenia o nową mapę, przedmioty, system odradzania i nie tylko. Więcej informacji znajduje się na http://www.counter-strike.net/sirocco.
– Wprowadzono egzobuty. Przytrzymaj przycisk skoku, aby skoczyć wyżej lub kucnij przed skokiem, aby polecieć dalej.
– Wprowadzono miny skokowe. Rzuć jedną z nich na ziemię, aby wysłać siebie (albo przeciwnika) w powietrze.
– Pozostałe przedmioty i ulepszenia zostaną odblokowane w przyszłych aktualizacjach – wróć niebawem i zobacz, co dodaliśmy!
– Tymczasowo wyłączono mapę Blacksite z wyszukiwania gier.
– Członek twojego oddziału będzie od teraz nosił niebieski strój.
– Dodano system pingowania, przypisany domyślnie do środkowego przycisku myszy (komenda „player_ping”).
– Dodano kołowe menu wyboru wyposażenia, aby umożliwić szybki i przejrzysty wybór broni i przedmiotów. To menu można dostosować poprzez edycję pliku radial_quickinventory.txt. (komenda „+quickinv”).

[RÓŻNE]
– Naprawiono błąd związany z poczekalnią.