Ghi chú cập nhật cho ngày 12/5/2022

[KHÁC]
– Cập nhật lại hình dán và logo biểu trưng của Team Spirit để khớp với logo được cung cấp thông qua workshop.
– Điều chỉnh tới hiệu ứng nhãn quan cho loại hình dán kim tuyến để hiệu ứng trông lấp lánh hơn với góc nhìn của người chơi.