Σημειώσεις κυκλοφορίας για 1/8/2022

[ ΔΙΑΦΟΡΑ ]
– Πολλαπλές αλλαγές στον αλγόριθμο της εύρεσης παιχνιδιού σε ανταγωνιστικό, ώστε να απαιτείται επαναβαθμολόγηση των επιπέδων ικανοτήτων για ακρίβεια. Το επίπεδο ικανοτήτων σας δεν θα είναι ορατό μέχρι να κερδίσετε τον επόμενο αγώνα σας.
– Ο εκπαιδευτής παιχνιδιού θα πρέπει τώρα να φορτώνει ξανά σωστά την αποθηκευμένη κατάσταση αν είναι απενεργοποιημένη και ενεργοποιηθεί ξανά.
– Οι αιωρούμενες συμβουλές του εκπαιδευτή παιχνιδιού απενεργοποιούνται σε ανταγωνιστικούς αγώνες.

[ ΧΑΡΤΕΣ ]
Ember
– Αλλαγές στα κανόνια:
–– Άλλαξε η γωνία στόχευσης του βόρειου κανονιού.
– Τα κανόνια μπορούν τώρα να στοχεύουν προς τα πάνω και είναι 2 φορές γρηγορότερα.
– Τώρα έχουν 3 ταχύτητες πυροδότησης (αλλαγή με το mouse2).
– Μειώθηκε ο πολλαπλασιαστής ανακρίβειας.
– Η ροή σκοτωμών τώρα δείχνει το εικονίδιο του όπλου.
– Δημιουργεί ένα έντονο τράνταγμα οθόνης και περισσότερα εφέ σωματιδίων.
– Επίσης, το βασικό μοντέλο τώρα περιστρέφεται.
– Προστέθηκε εξασθένηση ζημιάς στις μπάλες κανονιού μετά την αρχική σύγκρουση.
– Διορθώθηκε η ικανότητα διατήρησης ελέγχου του κανονιού μετά από απομάκρυνση από αυτό με χρήση νάρκης ώθησης.
– Διορθώθηκε η συνέχιση περιστροφής των κανονιών ενώ δεν χρησιμοποιούνταν πλέον.
– Προστέθηκε λεωφορείο στη στάση λεωφορείου έξω από το Εργοστάσιο.