FAQ Nadzoru w CS:GO

CSGO Overwatch FAQ

Czym jest Nadzór?

Nadzór jest systemem ocen powtórek z gry, który pozwala społeczności CS:GO na kontrolowanie samej siebie poprzez umożliwienie doświadczonym członkom społeczności (śledczym) na sprawdzanie doniesień odnośnie szkodliwego zachowania oraz określenie trafności tych doniesień, a także nałożenie kar czasowych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Jak działa Nadzór?

Potencjalni śledczy Nadzoru ujrzą przycisk „Nadzór” w głównym menu, który oznacza, że została im przydzielona sprawa wymagająca oceny. Śledczy następnie mogą obejrzeć powtórkę z tego meczu (osiem rund – około 10 minut), a następnie wydać werdykt.

Jeśli śledczy wspólnie zgodzą się, że nastąpiło przewinienie, na konto zostanie nałożona blokada. Jej długość zależy od danego przewinienia oraz historii blokad Nadzoru.

Jak wybierani są śledczy?

Są oni wybierani na podstawie ich aktywności w grze (zwycięstwa w trybie turniejowym, staż konta, łączny czas gry, ranga, niska liczba otrzymanych zgłoszeń itd.), a także poprzednie uczestnictwo w Nadzorze, jeśli miało miejsce i wynik tychże działań (funkcja dokładności śledczego). Członkowie społeczności, którzy wykazują się dużą aktywnością i wysokim wynikiem Nadzoru otrzymają więcej spraw do rozpatrzenia.

Jakie materiały dowodowe są dostępne dla śledczych?

Śledczy otrzymują powtórkę z losowo wybranej części meczu (8 rund) oskarżonego gracza, a ich zadaniem jest określenie, czy ten gracz popełnił jakiekolwiek przewinienie podczas tej rozgrywki. Pseudonim podejrzanego to „Podejrzany”, a pseudonimy innych graczy zostały zastąpione. Czat tekstowy i głosowy został pominięty. Od śledczego oczekuje się, że wyda werdykt wyłącznie na podstawie zachowania podejrzanego.

Jak dochodzi do tego, że gracz zostaje oceniony przez Nadzór?

System zawiera powtórki graczy, którzy wyróżniają się na tle graczy o podobnym poziomie umiejętności pod względem liczby otrzymanych zgłoszeń. Spowodowane jest to albo nagłym wzrostem w liczbie zgłoszeń albo otrzymywaniem co raz to większej liczby zgłoszeń przez długi czas. Dodatkowo gracz może się pojawić w powtórce ze sprawy testowej, której werdykt nie obarczał winą podejrzanego. Te powtórki są losowo umieszczane w kolejce spraw i są wyłącznie używane do uzyskania prawidłowego wyniku śledczych (werdykt w sprawie testowej nie zakończy się jakimkolwiek działaniem na szkodę podejrzanego).

Jakie są zarzuty i możliwe werdykty?

Istnieją cztery różne rodzaje zarzutów do ocenienia, które można uznać za rodzaj znacznej szkodliwej postawy. Każdy z nich ma dwa możliwe werdykty: „Niewystarczające dowody” i „Oczywista ponad wszelką wątpliwość”. Dodatkowo śledczy może wybrać opcję odroczenia osądu i rozpatrzyć sprawę ponownie później.

Jak sprawa może się zakończyć?

Jeżeli dla każdego zarzutu system określi, że wspólny osąd śledczych dąży do przeważającego werdyktu, to sprawa zostanie zakończona, a wszelkie podjęte decyzje stanowić będą ostateczny werdykt. Jeżeli większość ocen to „Niewystarczające dowody” lub nie dążą one do konkretnego wyniku, sprawa zostanie odrzucona.

Czy ocena jakiegoś śledczego może być ważniejsza od oceny innego?

Tak. Werdykt śledczego o większym wyniku ma większą wagę od werdyktu śledczego o niższym wyniku.

Jak ustalany jest wynik śledczych?

Wynik Nadzoru reprezentuje zdolność śledczego do dokładnej i sprawiedliwej oceny przedstawionych dowodów dla każdego zarzutu z osobna zarówno w prawdziwych, jak i testowych sprawach. Śledczy uzyskują pozytywny wynik, jeżeli są zgodni z większością werdyktów innych śledczych dla tej powtórki, lub negatywny, jeżeli są w mniejszości. Zmiana w wyniku jest większa, jeśli większość śledczych jest w zgodzie, a mniejsza, gdy nie są ze sobą zgodni. Biorąc pod uwagę okazyjnie przyznawane sprawy testowe, jedynym sposobem na polepszenie wyniku Nadzoru jest staranne obejrzenie powtórki i wydanie dokładnego werdyktu na podstawie dowodów.

Jak mogę zostać śledczym?

Obecnie najlepszym sposobem jest rozgrywanie wielu meczy w oficjalnym trybie turniejowym. Potencjalni śledczy są wybierani losowo z powoli powiększającej się puli, mając na uwadze ich czas gry oraz rangę. Naszym celem jest zaproszenie możliwie największej liczby doświadczonych obserwatorów.

Jeżeli nie jestem śledczym, to jak mogę pomóc?

Zgłaszaj szkodliwe zachowania. Zgłoszenia trafiają do puli spraw, które należy sprawdzić, a te, które są poprawne, niosą ze sobą efektywne osądy. Aby wysłać zgłoszenie, otwórz tabelę wyników, a następnie użyj klawiszy strzałek, by przejść do odpowiedniego gracza i wciśnij Enter, by otworzyć panel tego gracza.

A czy niezbyt dobrzy gracze będą błędnie oskarżać tych grających uczciwie?

Gracze nie muszą być wybitnie utalentowani, by móc zostać śledczymi Nadzoru. Na przykład komentatorzy byliby dobrymi śledczymi niezależnie od ich poziomu umiejętności w grze, albowiem posiadają doświadczenie w obserwacji wysokopoziomowych rozgrywek.

Każdy nowy śledczy trafia do puli, posiadając niski wynik, który zwiększa się w zależności od poprawności wydawanych werdyktów. Dzięki temu każdy ma szansę na uczestniczenie w tym przedsięwzięciu, ale tylko najlepsi śledczy będą mieć wpływ na wyniki spraw.

Od samego początku Nadzoru szczegółowo weryfikowaliśmy wyniki Nadzoru śledczych. Nie istnieje systematyczna różnica w wynikach Nadzoru między śledczymi posiadającymi niskie, średnie lub wysokie rangi.

Czemu kamera w powtórkach czasami drży?

Poprzednio korzystaliśmy z interpolacji do upłynniania przejść między znanymi pozycjami graczy, ale w wyniku tego czasami mogłoby się wydawać, jakby podejrzany próbował zabić kogoś, nie strzelając dokładnie w niego, nawet jeśli celował dobrze. Podczas naszych poszukiwań rozwiązania dającego potencjalnie płynne oraz dokładne wyniki, interpolacja celowania podejrzanego została usunięta z dem Nadzoru, by punkt widzenia podejrzanego podczas zabójstw był jak najwierniej odwzorowany. Skutkiem tego może być właśnie drżenie obrazu.

Podejrzany umyślnie przeszkadza w grze graczowi, który również umyślnie przeszkadzał wcześniej w grze. Czy podejrzany jest wciąż winny temu przewinieniu?

Kategorycznie TAK. Takie działanie w ramach zemsty może zarówno spotęgować wynik drobnej pomyłki, jak i wywołać reakcję, na którą oczekiwał pierwotny przeszkadzający gracz. Dodatkowo gracz, który robi to tylko w ramach zemsty może samemu zostać oskarżony o celowe psucie gry. Nie ma żadnego wytłumaczenia na nieposzanowanie zasad zdrowej rywalizacji, a twoim zadaniem jako śledczy jest utrzymanie wysokiego standardu rozgrywek.

Czy przeszkadzający gracze oraz oszuści otrzymują identyczną karę?

Nie. Kara jest proporcjonalna do zachowania. Podejrzani, którzy umyślnie przeszkadzają innym w grze otrzymują umiarkowaną karę czasową, a oszuści są całkowicie usuwani z gry. Tak jak zawsze, najlepszym sposobem na polepszenie zachowania graczy jest zgłaszanie zarówno oszustów, jak i przeszkadzających.

Czy mogę zdobywać PD za uczestnictwo w Nadzorze?

Tak. PD jest zdobywane za wydawanie właściwych werdyktów w przyznawanych sprawach. Po kilku sprawach, które zostały rozwiązane dzięki tobie, otrzymasz PD bazujące na ogólnej precyzyjności twoich osądów, przeskalowane przez twój wynik śledczego Nadzoru.

Tę premię PD możesz odebrać poprzez rozegranie całego meczu w dowolnym oficjalnym trybie gry.

Czy istnieje związek pomiędzy rangą gracza, a jego zdolnością do osądzania jako śledczy Nadzoru?

Nie. Od samego początku Nadzoru szczegółowo weryfikowaliśmy wyniki Nadzoru śledczych. Nie istnieje systematyczna różnica w wynikach Nadzoru między śledczymi posiadającymi niskie, średnie lub wysokie rangi.