Uppdateringsanteckningar 2021-04-28

[Diverse]

– Ett antal säkerhets- och stabilitetsförbättringar.