Списък с промените за 21 май 2019

[ОПАСНА ЗОНА]
— Blacksite и Sirocco вече са достъпни в официалното търсене на мачова за „Опасната зона“ като времево базирана ротация на карти;
— Радарните заглушители пилотируемите дронове със статични смущения, докато са активни;
— Дроновете летят по-бавно, когато пренасят парашутно запасни сандъци;
— Стартовата опция за бронебойна екипировка вече предоставя както броня, така и каска.

[РАЗНИ]
— Обновени са SDR (Steam Datagram Relay — Steam дейтаграм предавателните) библиотеки до най-скорошната версия;
— Стартирането на демо запис от клиентската страна при специални сървъри, е ограничено до времето за загрявка или обездвижване.

[КАРТИ]
Vertigo:
— Променена е версията на „Поддръжник“ да използва зоната за бомба „A“;
— Промени на зоната за бомба „A“:
—— Прикритието на зоната за бомбата е изтеглено назад;
—— Финалната рампа към зоната за бомбата е спретната;
—— Леко е преместена позицията на крановете. Площта около тях е направена достъпна;
—— Дървената ограда е скъсена, позволявайки на КТ по-лесен контрол над рампата или спускането;
—— Скелето в задната част на зоната за бомба „A“ е преместено напред към стената;
—— Добавено е самостоятелно подсилване върху бетонния кофраж на зоната за бомба „A“ .

Sirocco:
— Добавени са липсващи стълкновения към различни модели за врати/рамки на прозорци;
— Поправено място, където играчите можеха да засядат.