Uppdateringsanteckningar 2022-11-15

[RIO MAJOR]
– Nu går det att köpa mästarnas autografkapslar för Rio 2022. 50 % av intäkterna går till spelarna och organisationerna.

[ALLMÄNT]
– Speltillståndsintegration JSON specificerar nu SteamID för placering eller desarmering av bomben som en sträng för att undvika numerisk trunkering i förbrukningsskript (tack PhilipBjorkebro).