Ghi chú cập nhật cho ngày 15/11/2022

[MAJOR RIO]
– Gói hình dán chữ ký nhà vô địch Rio 2022 đã được mở bán. 50% doanh thu từ việc bán sẽ được chia cho các người chơi và tổ chức tham dự giải.

[KHÁC]
– JSON tạo bởi hệ thống tích hợp trạng thái trận đấu (GSI) giờ sẽ xuất thông tin SteamID người chơi đặt/gỡ bom dưới dạng chuỗi string để tránh bị cắt bỏ trong các đoạn mã sử dụng công cụ (cảm ơn PhilipBjorkebro)