Seznam změn z 3. 2. 2020

[DALŠÍ]
– Byly vylepšeny stromy rozhodnutí botů (včetně podpory pro balistický štít)
– Jazyk hry je nyní možné změnit z knihovny služby Steam: CS:GO > Vlastnosti > Jazyk
– Byla přidána podpora pro řečtinu, latinskoamerickou španělštinu a vietnamštinu
– Bylo opraveno rozhraní pro hlasování o další mapě, kde se názvy map nezobrazovaly s velkými počátečními písmeny
– Bylo opraveno několik nepřeložených řetězců rozhraní

[MAPY]
Jungle:
– Byla přepracována rádiová věž (nově jsou přístupná pouze první dvě patra)
– Poblíž míst „Beta“, „Transportér“, „Rádiová věž“ a „Charlie“ bylo přidáno několik nových budov
– Bylo vylepšeno prolínání napříč celou mapou
– Na různá místa byly přidány objekty vhodné ke krytí (mapa je nyní méně otevřená)
– Byly přidány další bedny se zbraněmi
– Byl aktualizován přehled mapy
– Byla opravena spousta komunitou nahlášených chyb
– Byla snížena výška trávy
– Byla snížena hustota mlhy
– V některých částech mapy bylo změněno nasvícení