CS:GO Őrség GyIK

CS:GO Őrség GyIK

Mi az az Őrség?

Az Őrség segítségével a CS:GO közösség önmagát szabályozhatja, lehetővé téve képzett és tapasztalt közösségi tagok („kivizsgálók”) számára, hogy bomlasztó viselkedésről szóló jelentéseket megvizsgálva eldöntsék, hogy a jelentések valósak-e, és ideiglenes kitiltásban részesítsék a játékosokat, ha szükséges.

Hogyan működik az Őrség?

Az Őrség leendő kivizsgálói számára az Őrség gomb aktív a főmenüben, ami jelzi, hogy kiértékelésre váró, függőben lévő ügy érhető el. Ezek után a kivizsgálók dönthetnek úgy, hogy részt vesznek az ügyben, megtekintve a visszajátszást (körülbelül nyolc kör vagy durván 10 perc) és kiválasztva egy ítéletet.

Ha a kivizsgálók kollektíven egyetértenek abban, hogy szabálysértés történt, kitiltás kerül elrendelésre. A kitiltás időtartama a szabálysértés súlyosságától és a gyanúsított esetleges büntetett előéletétől függ.

Hogyan kerülnek kiválasztásra a kivizsgálók?

A kivizsgálók a CS:GO aktivitásuk (versengő győzelmek, fiók kora, játszott órák száma, Ügyességcsoport, alacsony jelentésszám stb.), és ha van ilyen, korábbi Őrség-részvételük szintje és pontszáma (ami kivizsgálói pontosságuk függvénye) alapján kerülnek kiválasztásra. Azok a közösségi tagok, akiknek mind az aktivitása, mind az Őrségbeli pontszáma magas, több ügyet fognak kapni.

Milyen bizonyítékok állnak a kivizsgálók rendelkezésére?

A kivizsgálók egy véletlenszerűen kiválasztott nyolc körös részletet kapnak a megvádolt játékos meccséből, és a feladatuk megállapítani, hogy a játékos elkövetett-e valamilyen szabálysértést a visszajátszás során. A gyanúsítottra „A gyanúsított” néven hivatkozunk, a többi játékos neve pedig ki van cserélve. Minden írásos és hangos csevegés kihagyásra kerül. A kivizsgálótól azt várjuk, hogy pusztán a gyanúsított tettei alapján hozzon döntést.

Hogyan kerül egy játékos Őrség általi kivizsgálásra?

A rendszer olyan játékosok visszajátszásait tartalmazza, akik jelentésszáma meghaladja a többiekét, vagy más módon tűnik ki azok közül. Lehet, hogy hirtelen megugrott a jelentésszámuk, vagy lassan, hosszú időn át gyűjtöttek be egyre több jelentést. Emellett, egy játékos megjelenhet olyan teszt-ügy visszajátszásában is, melyben előzőleg nem ítélték bűnösnek. Ezek véletlenszerűen kerülnek beillesztésre az ügyek közé, és kizárólag arra szolgálnak, hogy segítsék a rendszert a kivizsgálók pontozásában (a teszt-ügyek ítéletei nem lesznek kihatással a gyanúsított játékosra).

Mik a vádak és a lehetséges ítéletek?

Négy különböző vádat kell értékelni, amelyek lefedik a bomlasztó viselkedés nagyobb formáit. Mindegyik vádnak két lehetséges ítélete van, az „Elégtelen bizonyíték”, és a „Minden kétséget kizáró bizonyíték”. Továbbá, egy kivizsgáló választhatja az „Ítélet elhalasztását” is, így döntés nélkül, egy későbbi időpontban újra megnézheti a visszajátszást.

Mi történik egy ügy végén?

Mindegyik vádnál, ha a rendszer azt állapítja meg, hogy a kivizsgálók kollektív ítélete túlnyomóan egy döntés felé mutat, akkor az ügy lezárásra kerül, és az ügyben hozott döntések összessége határozza meg a végleges ítéletet. Ha az ítéletek túlnyomó többsége „Elégtelen bizonyíték”, vagy nincs döntő erejük, az ügy elvetésre kerül.

Lehetséges, hogy az egyik kivizsgáló véleménye többet nyomjon a latban, mint egy másiké?

Igen. Egy magasabb pontszámú kivizsgáló ítéletének nagyobb a súlya, mint egy alacsonyabb pontszámúénak.

Hogyan pontozzák a kivizsgálókat?

Az Őrség-pontszám a kivizsgáló azon képességét tükrözi, mennyire következetesen és pontosan ítélkezik a megtekintett bizonyíték alapján, vádanként, mind valós, mind teszt-ügyekben. A kivizsgálók pozitív pontszámot kapnak, amikor egyetértenek a többséggel ugyanazon megtekintett visszajátszással kapcsolatban, és negatív pontszámot, amikor kisebbségben vannak. A pontváltozás nagyobb, amikor több kivizsgáló ért egyet, és kisebb, amikor nem értenek egyet. Az alkalmankénti teszt-ügyek beszúrása miatt az egyedüli mód az Őrség-pontszám növelésére a teljes visszajátszás figyelmes megtekintése és megfontolt és pontos ítélet meghozatala a szolgáltatott bizonyíték alapján.

Hogyan válhatok kivizsgálóvá?

Jelenleg a legjobb megközelítés sok meccs lejátszása a hivatalos versengő meccskereséses rendszerünkben. Lassan játékosokat adunk a kivizsgálók csoportjához, és véletlenszerűen választjuk ki őket, játékidejük és ügyességszintjük figyelembe vételével. Az a cél, hogy annyi képzett bírálót hívjuk meg, ahányat csak lehet.

Ha nem vagyok kivizsgáló, hogyan tudok segíteni?

Bomlasztó viselkedés jelentésével. A jelentések táplálják az átnézendő ügyek listáját, és a jó jelentések eredményes ügyáttekintéseket eredményeznek. Jelentéstételhez nyisd meg az eredménytáblát, használd a nyíl billentyűket egy játékoshoz navigáláshoz, majd nyomd meg az Entert a játékospaneljük megnyitásához.

Nem fogják a középszerű játékosok tévesen elítélni a jó játékosokat?

Nem szükséges, hogy egy játékos kivételesen ügyes legyen ahhoz, hogy jó Őrség-kivizsgáló legyen. Például, várható, hogy a közvetítők jó kivizsgálók, függetlenül az ügyességi szintjüktől, tapasztalatukat tekintve a magas tudású játék megfigyelésében.

Minden új kivizsgáló alacsony pontszámmal lép be a rendszerbe, ami csak az ítéleteik pontossága alapján nő. Ez a folyamat mindenkinek esélyt ad a részvételre, miközben biztosítja, hogy csak a legjobb kivizsgálók befolyásolják az ügykimeneteleket.

Az Őrség kezdete óta kiterjedten vizsgáljuk a kivizsgálók Őrség-pontjait. Nincs szisztematikus különbség azon kivizsgálók Őrség-pontjaiban, akik magas-, közepes- vagy alacsonyabb ügyességi csoportokban játszanak.

Néha miért döcögős a bizonyíték-visszajátszás?

Korábban az interpoláció, ami elsimítja az átmenetet a játékos ismert pozíciói között, néhány olyan helyzetet eredményezett, ahol úgy tűnt, hogy a játékos ölést ér el, miközben kissé a célpont mellé céloz, pedig célzása valójában pontos volt. Amíg megvizsgáljuk a lehetséges sima és pontos megoldásokat, a gyanúsított célzásának interpolációja az őrségi demókból eltávolításra került, annak érdekében, hogy pontosabban tükrözzük a gyanúsított látómezejét az ölések során. Ez egyes esetekben döcögősebb nézetet eredményezhet.

A gyanúsított megtorlásból szemétkedik egy szemétkedővel. Ilyenkor is szemétkedőnek számít a gyanúsított?

IGEN. A bosszúból való szemétkedés vagy tovább fokoz egy ártatlan hibát, vagy épp azt a reakciót eredményezi, amit a szemétkedő akart. Továbbá, a szemétkedés áldozatát annak veszélyébe sodorja, hogy megtorlása miatt elítélik. A sportszerűtlenségre nincs mentség, és kivizsgálóként kötelességed a legmagasabb színvonal érvényesítése.

Ugyanazt a büntetést kapják elítéléskor a szemétkedők és a csalók?

Nem. A gyanúsítottnak kiosztott büntetés arányos a viselkedésével. A szemétkedésért elítélt gyanúsítottak mérsékelt eltiltást kapnak, míg a csalók teljesen eltávolításra kerülnek a játékból. Mint mindig, a játékosviselkedés javításának legjobb módja a szemétkedők és csalók jelentése, valahányszor találkozol velük.

Szerezhetek TP-t az Őrségben való részvétellel?

Igen. Az ügyeidben való pontos ítéletek adásával szerezhetsz TP-t. Miután több ügyed lezárásra kerül, TP-jutalmat fogsz kapni a közelmúltbeli ítéleteid átfogó pontossága alapján, az Őrség kivizsgálói pontszámod arányában.

Jutalmadat bármilyen hivatalos játékmódban való meccsek befejezésével és TP szerzésével gyűjtheted be.

Van összefüggés egy játékos versengő ügyességcsoportja és az Őrség-kivizsgálói képessége között?
Nincs. Az Őrség kezdete óta kiterjedten vizsgáljuk a kivizsgálók Őrség-pontjait. Nincs szisztematikus különbség azon kivizsgálók Őrség-pontjaiban, akik magas-, közepes- vagy alacsonyabb ügyességi csoportokban játszanak.